اثرنامه رسانه تبلیغاتی از نوع آگهی‌نامه با روش اینترنتی می‌باشد و از سری ایده‌های تبلیغاتی با عنوان «تبلیغات سبز» می‌باشد. با توجه به گسترش روزافزون اینترنت و به صورت کلی فضای مجازی، که دارای ویژگی‌هایی از جمله سرعت در انتقال اطلاعات، هزینه‌ کم نسبت به سایر رسانه‌ها با متریال فیزیکی(رسانه‌های سنتی)، عدم آلودگی‌های زیست محیطی،…