ورود

شهرهای محبوب فهرست ها را در مکان های محبوب مرور کنید

تعرفه ها

حرفه ای

40,000 تومان یک بار هزینه برای لیست های نامحدود و در دسترس بودن
  • آگهی ها نامحدود
  • در دسترس بودن نامحدود آگهی ها
  • آگهی نامحدود در دسترس بودن نامحدود برجسته در نتایج جستجو پشتیبانی 24/7
افزودن آگهی

پایه

20,000 تومان 30 روز بصورت رایگان یک لیست استاندارد فعال است
  • آگهی ها نامحدود
  • در دسترس بودن نامحدود آگهی ها
  • آگهی استاندارد پشتیبانی محدود
افزودن آگهی

همکاران ما ما می توانیم در سفر نوآوری یا تجاری سازی به شما کمک کنیم!

بازدیدها: 15