ورود

جداول قیمت گذاری

پایه

20,000 تومان 30 روز بصورت رایگان یک لیست استاندارد فعال است
  • آگهی ها نامحدود
  • در دسترس بودن نامحدود آگهی ها
  • آگهی استاندارد پشتیبانی محدود
افزودن آگهی

حرفه ای

40,000 تومان یک بار هزینه برای لیست های نامحدود و در دسترس بودن
  • آگهی ها نامحدود
  • در دسترس بودن نامحدود آگهی ها
  • آگهی نامحدود در دسترس بودن نامحدود برجسته در نتایج جستجو پشتیبانی 24/7
افزودن آگهی

بازدیدها: 1